Family sau bảng cập nhật 4.3

3-4-2020


 Điều chỉnh lại Family

Thời gian thay đổi : 11/03/2020

Những thay đổi trong Family :

 • Thêm Locker
 • Nâng giới hạn rank từ 6 lên 9
 • Nâng giới hạn Div từ 5 lên 9
 • Thêm kênh chat tổng cho tất cả family
 • Thay đổi màu chat Family

Thông tin chi tiết :

LockeR
Locker Stock
Locker sẽ có Stock (Tài nguyên) khi stock bạn sẽ không thể lấy được bất kì thứ gì từ locker , hay nói ngắn gọn lại là không sử dụng được locker

Vật liệu có thể đổi sang Stock 100.000 vật liệu =  100 Stock .
 

Mỗi nhóm(family) được cấp một locker  , locker được đắt theo ý muốn của leader ( chỉ trong door của nhóm )

Di chuyển locker cần tồn một số vật liệu

Bạn cũng có thể tạo thêm locker thứ 2 bằng cách mua OOC (50.000VND/Locker)

Vũ khí lockerMặc định mỗi nhóm sẽ có 3 khẩu sung
Colt .45
Shotgun

Ngoài ra còn có thể nâng cấp vũ khí lên tâm cao hơn

Rank và Div :

ở đây bạn sẽ có tôi đa là 9 rank thay vì 6 rank như trước kia .
 
.

DIV cũng vậy , được tang từ 5 lên 10


 Leader có thể thay đổi tên Rank và DIV ( chỉ được thay đổi 1 lần không được sửa , liên hệ admin )

Kênh Chat Nhóm và Kênh chat tổng ( không bao gồm Faction )

Kênh chat tổng dành riêng cho các nhóm ((/dept))

Leader cũng có thể thay đổi màu của kênh chat trong nhóm ((/r))

    
 

Cách kiếm Stock :
 Có 2 cách chính để kiếm Stock

 1. Chiếm pháo đài
  - Nhóm chiếm thành công sẽ được cấp 500 Stock.
 2. Quy đổi vật liệu
  - Đổi vật liệu để lấy Stock với tỉ lệ 1:10
  100.000 Vật liệu = 100 Stock
 3. Update….

Cũng có thể kiếm stock bằng cách tham gia các hoạt động từ máy chủ.

Nâng cấp vũ khí : (được tính bằng vật liệu)
Pistol : (Free)
 (200.000)>>>  (600.000) >>>(Max)
            1Stock/1                            1Stock/1                                          10Stock/1

 

Rift/SMG : (200.000)   (400.000) >>>(500.000) >>>(850.000) >>>(1.200.000) >>>(Max)
                  5Stock/1                      5Stock/1                    5Stock/1                      10Stock/1                         20Stock/1

 

Sniper: (500.000)(1.500.000)>>>(Max)

 

Shotgun: (Free) (2.000.000)>>>(update….)


 

   1

2

3

4

NHÂN VẬT

[VGTA SAMP] Chưa có...

0

[VGTA SAMP] Chưa có...

0

[VGTA SAMP] Chưa có...

0

[VGTA SAMP] Chưa có...

0

[VGTA SAMP] Chưa có...

0