Bản cập nhật VGTA SAMP V4.3

3-4-2020


 

Những thay đổi trong phiên bản VGTA SAMP V4.2

BẢN CẬP NHẬT V4.3

Thời gian bảo trì dự kiến: 06h00 - 07h00.

Những thay đổi trong bản cập nhật V4.3

  • - Tặng VIP GOLD 7 NGÀY cho newbie. ( Tạo acc kể từ phiên bản V4.3 ).
  • - Xóa Ped CJ.
  • - TRANG PHỤC TEST ở VIP từ nay mỗi lần thay sẽ tốn 200.000 $.
  • - Fix lỗi Double EXP không tác dụng ở JOB Câu Cá.
  • - Giảm tiền từ các JOB Trucker, Câu Cá ( điều chỉnh tiền tránh lạm phát server ).
  • - Ra Mắt JOB Mới Khai Khoáng Đá Quý.

Hướng dẫn:

/timvieclam > Đào Đá Quý. Đến đó bạn nhận việc rồi làm thôi. Để kiểm tra đá quý bạn đang có /xemdaquy.

 

 

 

 

 

Mình khuyên bạn, sắp tới VGTA SAMP sẽ ra mắt Sự Kiện liên quan cần đến Đá Quý, bạn nên tích trữ nó thay vì bán đi ngay bây giờ

 


 

BQT VGTA SAMP Thân Ái và,
Chân Thành Cảm Ơn heart.


 

   1

2

3

4

NHÂN VẬT

[VGTA SAMP] Chưa có...

0

[VGTA SAMP] Chưa có...

0

[VGTA SAMP] Chưa có...

0

[VGTA SAMP] Chưa có...

0

[VGTA SAMP] Chưa có...

0