[GOLDEN WEEK] Tuần Lễ Vàng

1-4-2020


 

Đăng nhập nhận quà hằng ngày

Thời gian ra mắt sự kiện: 01/04/2020
Hướng dẫn:
Khi bạn đăng nhập vào trang GOLDEN WEEK bạn sẽ điểm danh và nhận quà theo cột móc.

 

 


 

BQT VGTA Thân Ái,
Yêu Mến Các Bạn heart.


 

   1

2

3

4

NHÂN VẬT

[VGTA SAMP] Chưa có...

0

[VGTA SAMP] Chưa có...

0

[VGTA SAMP] Chưa có...

0

[VGTA SAMP] Chưa có...

0

[VGTA SAMP] Chưa có...

0