CỬA HÀNG TIỆN LỢI

1-4-2020


 

Trong đây chỉ bán những sản phẩm VIP có giới hạn, đảm bảo bạn sẽ thích khi mua.

Thời gian ra mắt cửa hàng: 01/04/2020
Hướng dẫn:
Khi bạn Nạp Thẻ vào game bạn nhận được Coin và sẽ được Tặng thêm CASH. Lưu ý, thẻ GATE và ZING sẽ được tặng thêm 20% giá trị thẻ nạp.

Mệnh Giá Coin Tặng CASH
10.000 100 100
20.000 200 200
50.000 500 500
100.000 1.000 1.000
200.000 2.000 2.000
500.000 5.000 5.000
1.000.000 10.000 10.000

- Vật Phẩm TOY VIP (?) và XE HIẾM (?) sẽ ra random ngẫu nhiên, nếu bạn may mắn sẽ trúng được xe, toys hiện không có bán tại server.


 

   1

2

3

4

NHÂN VẬT

[VGTA SAMP] Chưa có...

0

[VGTA SAMP] Chưa có...

0

[VGTA SAMP] Chưa có...

0

[VGTA SAMP] Chưa có...

0

[VGTA SAMP] Chưa có...

0