Hệ thống nạp thẻ cào

Loại thẻ
Mệnh giá
Mã thẻ
Seri
Tài Khoản
Mã bảo mật

Mệnh Giá THẺ GATE và ZING (KHUYẾN MÃI THÊM 20%) COIN
10.000 VNĐ 100 (+20)
20.000 VNĐ 200 (+40)
30.000 VNĐ 300 (+60)
50.000 VNĐ 500 (+100)
100.000 VNĐ 1000 (+200)
200.000 VNĐ 2000 (+400)
300.000 VNĐ 3000 (+600)
500.000 VNĐ 5000 (+1000)
1.000.000 VNĐ 10000 (+2000)