LOGIN VGTA SAMP

X

Cơ hội nhận TOYS miễn phí và nhiều vật phẩm hấp dẫn trong VGTA SAMP chỉ bằng việc thực hiện các nhiệm vụ trong game từ 01/04 - 08/04/2020. Chơi là có quà.

Lịch sử nhận quà
Hướng dẫn
 • NHIỆM VỤ ĐĂNG NHẬP
 • TUẦN LỄ VÀNG
 • THỜI GIAN: 01-08/04

Đăng nhập vào VGTA SAMP mỗi ngày, nhận quà liền tay với các mốc 1 - 3 - 5 -7 ngày
*Lưu ý: Các NGƯỜI CHƠI phải thực hiện đăng nhập mới vào VGTA SAMP mỗi ngày (thoát ra rồi đăng nhập lại) thì mới được tính hoàn thành nhiệm vụ này.


 • 100,000$ & 20 điểm RANK

 • VIP GOLD 7 NGÀY & 20 điểm RANK

 • 300,000$ & 20 điểm RANK

 • TOYS ĐẦU NGỰA & 40 điểm RANK
 • Ngày 1
 • Ngày 2
 • Ngày 3
 • Ngày 4
 • Ngày 5
 • Ngày 6
 • Ngày 7
Cập nhật & nhận quà

 • 100,000 $ & 20Đ RANK

 • VIP GOLD + 20Đ RANK
 • Ngày 1
 • Ngày 2
 • Ngày 3
 • Ngày 4

 • 300,000 BP & 20Đ RANK

 • TOYS VIP + & 40Đ RANK
 • Ngày 5
 • Ngày 6
 • Ngày 7
Cập nhật & nhận quà