cua hang vgta samp
-50% XE HIẾM (?)
Số lượng còn: 67
700
CASH
-50% TOY VIP (?)
Số lượng còn: 85
300
CASH
-20% SNIPER DRAGON
Số lượng còn: 26
500
CASH
-0% CÁNH ÁC QUỶ
Số lượng còn: 7
2.000
CASH
-20% KHIÊN CAPTION
Số lượng còn: 49
700
CASH
-30% SNIPER GOLD
Số lượng còn: 50
400
CASH
-0% ĐẦU RỒNG
Số lượng còn: 16
1.000
CASH
-80% BÁNH XE VÀNG
Số lượng còn: 135
200
CASH
-50% BALO TÍM
Số lượng còn: 43
200
CASH
-0% XE DUMPER
Số lượng còn: 2
5.000
CASH